Lejevilkår

Lejevilkår

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og udlejer/ejer og omfatter feriehuset med alt inventar og tilbehør. Lejeaftalen er bindende for begge parter. Aftaler mellem lejer og ejer, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser – hverken enkeltvis eller i sin helhed – bliver ugyldige.
Feriehuset må ikke bebos af flere end 10 personer som også inkluderer børn. En ellevte soveplads til et barn under to år står dog til rådighed. Under særlige omstændigheder kan flere sovepladser aftales, ring da til udlejer.
Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund, ligesom øvrige gæster i telte er uønskede.
Overdragelse af lejeaftalen kan kun ske efter aftale med udlejer.
Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal erstattes/anmeldes til ejer inden afrejse. Lejer er også ansvarlig for omkostninger og skader, selvom de overstiger depositum.
Ved afrejse skal huset være rengjort og i samme stand som ved overtagelse. Eventuel rengøring vil kunne foretages for lejers regning.
Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter (myrer og ørentvister o.l.) Udlejer vil sørge for hurtigst muligt afhjælpning.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, kursændringer og lignende.
Hvis husdyr medbringes, medbring og benyt da hundeposer.
Når huset udlejes i vinterperioden skal huset være opvarmet til mindst 18 grader inden lejers ankomst.
Værneting for begge parter er retten i Randers.

Generelle lejebetingelser

 • Priser for de enkelte uger fremgår af kalenderen.
 • I sæson D, E og F vil weekendleje og miniferie være mulig, dog kan der under særlige omstændigheder også aftales weekendleje/miniferie i sæson C.
 • Prisen for weekendleje/miniferie kan ses under kalender.
 • Der betales et depositum på DKK 1500,- per uge/weekend/miniferie eller efter aftale når der reserveres,
 • Forbruget modregnes i tilbagebetalt depositum.
 • Lejen er ekskl. forbrug(el og vand). Forbrug afregnes med 2,30 kr./kwh for el og 50 kr./m3 for vand.
 • Lejeperioden er som regel fra lørdag til lørdag, men kan dog aftales uden for højsæson.
 • Ankomsttidspunk er fra klokken 15.00 og afrejsetidspunkt er inden 10.00.
 • Ved weekendleje er der som hovedregel valgfri ankomsttidspunk(fredag) og afrejsetidspunkt(søndag).
 • Lejer foretager slutrengøring, dog kan slutrengøring bestilles.

Betalingsbetingelser

Ved lejeaftalens indgåelse, fremsender udlejer bekræftelse og lejekontrakt til lejer. Samtidig (senest 10 dage efter bestilling) forfalder 25% af lejen til betaling, samt depositum og evt. slutrengøring. Det resterende lejebeløb skal være udlejer i hænde senest 45 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 45 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejekontrakt. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen.
Alle priser er ekskl. el, varme og vand. Disse ydelser opkræves i forbindelse med afregning af depositum.

Afbestilling / ændring

Annullering af lejeaftalen skal altid ske skriftligt. I så fald er annulleringsgebyrerne som følger:
1. Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse 10% af totallejen, dog mindst kr. 500,00.
2. Fra 89-35 dage før lejemålets påbegyndelse 25% af totallejen.
3. Fra 34-14 dage før lejemålets påbegyndelse 50% af totallejen.
4. Fra 13-1 dage før lejemålets påbegyndelse 75% af totallejen.
5. På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse 100% af totallejen.
Ved ændring af lejeperiode eller feriehus opkræves et gebyr på DKK 250,-.

Reklamation

Reklamationer skal straks meddeles udlejer, og ”skaden” vil blive udbedret hurtigst muligt.
Der gives ikke kompensation for reklamationer som udlejer ikke har direkte indflydelse på.
Alle afstande til strand, indkøb og restaurant er opgivet i luftlinie.

Slutrengøring

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (udlejers skøn) vil blive udført for lejers regning. For at gøre afrejsedagen så behagelig som mulig kan en slutrengøring bestilles hos udlejer. Slutrengøringen koster et engangsbeløb på DKK 800,- og skal bestilles samtidig med booking af feriehuset. Beløbet opkræves sammen med lejebeløbet.
Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette udlejer herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning.
Lejer skal selv foretage opvask og oprydning før slutrengøringen foretages!

Slutrengøring omfatter:

 • Bad og toilet rengøres, herunder vaskekumme, hylder, gulv og wc.
 • Alle overflader skal aftørres og skraldespande tømmes.
 • Bord, hylder og køkkengrej i køkken rengøres.
 • Ovn renses og glaskeramiske plader rengøres.
 • Skraldepose fjernes og skabet rengøres.
 • Køleskab og fryser tømmes, afrimes og rengøres.
 • I stuen aftørres alle bordflader med en let fugtig klud.
 • Møbler støvsuges.
 • Vinduer afleveres i samme stand, som de er modtaget.
 • Værelserne ryddes op og sengetøj placeres som modtaget.
 • Alle gulve støvsuges.
 • Alle gulve vaskes.
 • Der skal være generelt pæn og rent over det hele.
  Støvsuger og rengøringsartikler forefindes på plads. Alt inventar skal stilles på plads i huset, hvor det stod ved ankomst.

Depositum

Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forpligtelser omfatter at nøgle ikke forlægges/mistes, der ikke er udvoldt skader på hus og genstande, rengøring er udført tilfredsstillende, mm. Forbrug af strøm og vand modregnes i depositumet og returneres som regel via bank, hvis navn på banken, registreringsnummer og kontonummer oplyses inden afrejse. Pengene tilbagebetales fratrukket omkostninger til banken.

Force majeure

I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedr. det annullerede lejemål. Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.

10 personers sommerhus til leje